Voor studenten

De Hartekamp Groep voor studenten

Wil je een beroepsmatige opleiding doen? Wil je als student hier werken? Wil je je om- of bijscholen?
De Hartekamp Groep biedt verschillende opleidingsmogelijkheden aan door middel van leerplekken. Dit kan zowel voor BOL (Beroepsopleidende leerweg), als de BBL (Beroepsbegeleidende leerweg). Bij de BOL ligt de nadruk op de theorie (school), bij de BBL variant ligt de nadruk op het leren in de praktijk.

Wil je een beroepsmatige opleiding doen?

De Hartekamp Groep biedt de volgende mogelijkheden aan:

  • MBO Verpleegkunde niveau 4 (BOL,BBL, zij-instoom, doorstroom)
  • MBO VZ/MZ niveau 3 (BBL, BOL)
  • MBO MZ niveau 3 en 4 (BBL, BOL)
  • MBO Verkorte opleiding PBGZ (BBL, eis minimaal 1 jaar werkervaring in de gehandicaptenzorg)
  • HBO Social Work (voltijd en deeltijd)
  • HBO verpleegkunde (voltijd en deeltijd)
  • Anderstaligentraject (BOL, gaat in tweede of derde leerjaar over in BBL)

We werken veel samen met de onderwijsinstellingen het Nova college en het ROC van Amsterdam, en verschillende HBO opleidingen. Neem gerust een kijkje op de website van de onderwijsorganisatie voor meer informatie.
Voor interesse in of vragen met betrekking tot beroepsopleidingen, kan je contact opnemen met Haya Hinten: h.hinten@hartekampgroep.nl en 06-11300486 of Frouke Buikema f.buikema@hartekampgroep.nl en 06-11875256.

 

 

Voor stagevragen kan je contact opnemen met de stage coördinator via stages@hartekampgroep.nl

Erkenning en opleidingsmogelijkheden binnen de Hartekamp Groep

De Hartekamp Groep biedt, door het kenniscentrum SBB, erkende stage- en opleidingsplaatsen voor BOL- en BBL beroepsopleidingen in Zorg en Welzijn vanaf niveau 2 tot en met niveau 5.
De beroepspraktijkvorming (BPV) van deze opleidingen vindt plaats op de werkvloer, het theoriegedeelte wordt op school gevolgd.
Om kwaliteit van opleiden te borgen en de erkenning van SBB te behouden, zijn de praktijkopleiders nauw betrokken bij het leerproces van de studenten en worden studentbegeleiders en werkbegeleiders iedere drie jaar getraind.
Naast Zorg en Welzijn opleidingen bieden wij stagemogelijkheden bij ondersteunende diensten, het ondersteunende team en plaatsen voor o.a. dierverzorging en houtbewerking.

Het traject anderstaligen

Bij de Hartekamp Groep kun je als anderstalige ervoor kiezen om een traject te volgen. Binnen dit traject onderscheiden we 3 fasen: het voortraject, BOL en BBL. Het einddoel is werken als Verzorgende- IG bij een zorg-werkgever.

Bij de Hartekamp Groep kun je als anderstalige ervoor kiezen om een traject te volgen. Binnen dit traject onderscheiden we 3 fasen: het voortraject, BOL en BBL. Het einddoel is werken als Verzorgende- IG bij een zorg-werkgever.

flowchart studenten

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op via academie@hartekampgroep.nl.

Staat jouw wens er niet bij?
Heb je hulp nodig?
We helpen je graag!